Vem som helst kan anmäla intresse för att organisera mikroevent. Vi tillhandahåller mallar för hur du lägger upp din workshop eller ditt samtal, en plats att vara på och hjälper dig sedan att sprida det så att andra kan boka plats för att delta. 

Ämne kan vara vad som helst som på något sätt har koppling till människors professionella liv. Allt från hur man skriver kod eller framträder inför publik till hur städer kan bli mer hållbara. Läs mer >>