Sessions by Bentigo är mikroevent – upp till en timme långa för max 10 deltagare och öppna för vem som vill att delta vid. En session kan vara en workshop, lektion eller rundabordssamtal som handlar om allt ifrån matlagning till programmering eller samhällsutmaningar.